Hvad betyder ADHD?

Forkortelsen ADHD står for:
Attention
Deficit
Hyperactivity
Disorder 

Hvorfor?

De biologiske årsager til ADHD er ikke præcist kortlagt. Men det tyder på, at ADHD skyldes en biologisk forstyrrelse, hvor kernesymptomerne ses i form af vanskeligheder ved hjernens evne til at regulere: 

Opmærksomhed
Aktivitetsniveau
Impulskontrol

Hvad skyldes det?

En ADHD-hjerne menes at have en nedsat mængde af signalstofferne dopamin og noradrenalin.

Når man ikke producerer tilstrækkelige mængder af de 2 signalstoffer,

så har man svært ved at tage initiativer, planlægge og gennemføre handlinger.

Hvordan kan udfordringerne komme til udtryk?

Opmærksomhed og koncentration

Fokus

Mennesker med ADHD har en reduceret evne til at sortere i sanseindtryk.

Det vil sige, alt hvad der sker omkring personen;

 • Andre menneskers tale,
 • Lys
 • Lyde
 • Bevægelser

synes lige vigtige for en ADHD-hjerne. Så dét at skulle holde fokus på én samtalepartner eller følge med i undervisningen kan være ufatteligt svært, da hjernen signalerer, at samtlige sanseindtryk må og skal tages ind!

Brug for pauser

Ydermere kan mennesker med ADHD opleve, at de har brug for at hvile sig i løbet af dagen, hvilket skyldes, at hjernen har taget ALT ind.

Struktur og planlægning

Ligeledes kan struktur og planlægning i dagligdagen være en kæmpe udfordring.

En ADHD-hjerne bruger store mængder energi på helt almindelige dagligdags gøremål som eksempelvis:

Madlavning, tøjvask, rengøring

Aktivitetsniveau

-der kan være for højt eller for lavt

Hyperaktivitet kan komme til udtryk som både ydre og indre uro.

Ydre uro

 Den ydre uro viser sig eksempelvis på følgende måde; 

 • I klasseværelset hvor personen ‘dimser’ med penalhus, hår, negle eller lign.
 • Ved stillesiddende samtaler i form af en vippende fod eller hænder der ikke kan holde sig i ro.
 • Når man ser en film, og det kan være svært at holde krop og tanker i ro

Indre uro

Den indre uro viser sig eksempelvis på følgende måde; 

 • Ved at personen kan have svært ved at blive ved ét emne i en samtale og derfor hopper ud og ind af forskellige emner.
 • Tankemylder både dag og nat

Handlingslammet?

Nogle gange vil mennesker med ADHD opleve, at deres aktivitetsniveau er betydeligt nedsat også kaldet “ADHD paralysis” på engelsk. Det opleves som om at tankerne “står stille” og at de derfor mangler energi og handlekraft.

Impulskontrol

Følelsesmæssig rutchebane

Følelser kan svinge fra 0 til 100, hvilket gør det svært for personen at regulere deres adfærd overfor omgivelserne.

Beslutninger kan træffes på et uovervejet grundlag.

Umiddelbare reaktioner

Det kan være svært for et menneske med ADHD at  kontrollere umiddelbare reaktioner som f.eks. at buse ud med upassende kommentarer.

Fare

For nogle kan impulsiviteten også være decideret livsfarlig, eksempelvis ved at man går over vejen uden at se sig for.

Impulsive handlinger

Nogle mennesker med ADHD har svære udfordringer ift;

 • Impulskøb
 • Seksuel appetit
 • Mad, sukker eller andre stimulanser
 • Nære relationer kan opleves konfliktfyldte, da man reagerer heftigt i visse situationer

Man kan have ADHD på forskellige måder

Diagnosesystemet DSM-5 beskriver tre forskellige typer af ADHD: 

 • ADHD kombineret type – forstyrrelser af såvel opmærksomheden som af aktiviteten og impulskontrollen. 
 • ADHD med overvejende eller udelukkende forstyrrelse af opmærksomheden – kaldes ofte ADD eller stille ADHD.
 • ADHD med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet. 

De tre diagnoser i DSM-systemet er udtryk for, at hyperaktivitet, impulsivitet og opmærksomhedsforstyrrelse kan være til stede i forskellig grad.

kursus ADHD ADD Viden livsglæde

ADHD er også…

Ovenstående beskriver udfordringerne ved at have ADHD, men det er vigtig for mig at pointere, at dét at ha’ ADHD for mange er en kilde til;

 • Kreativitet
 • Et højt drive
 • Humoristisk sans
 • Analytiske evner
 • At have en høj grad af empati
 • At være løsningsorienteret
 • At få masser af gode idéer

Kender du én med ADHD, så kan du sikkert også nævne mange flere positive træk, end jeg har gjort hér.

Prøv anonym ADHD-test

Hvis ovennævnte vækker genkendelse hos dig, så kan du prøve at tage en anonym test for ADHD.

Læs mere om ADHD

Vil du gerne læse mere om ADHD, så kan jeg anbefale dig at bruge dette link, der fører dig til netdoktor.dk

ADHD'ens mange ansigter

Bliv klogere på andre kvinders liv med ADHD.